Duurzaamheid en MVO

CO2

Samen met Cumelabedrijven die gecertificeerd zijn of bezig zijn met het certificeren voor de CO2-prestatieladder komen wij jaarlijks een aantal keer bij elkaar in het kader van ‘Sturen op CO2’. Hier wordt kennis aangereikt en wisselen de deelnemers ervaringen en informatie uit over relevante onderwerpen. Loon- & Grondverzetbedrijf Schimmel BV is er van overtuigd dat zij verschil kan maken door een actief CO2 reductie beleid te voeren. En zal door haar actieve mee denken medio 2017 aan de eisen voor het certificaat CO2-prestatieladder niveau 3 voldoen. Zodat de CO2-prestatieladder ons praktische handvatten biedt om stapsgewijs en gestructureerd de juiste duurzame keuzes te maken.

Zo weegt de duurzaamheid mee in de aanschaf en het gebruik van onze machines. Bij aankoop van een auto, tractor en andere machines zijn een gunstig brandstofgebruik en lage CO2-uitstoot belangrijke criteria.

“Een balans in de zorg voor mensen binnen en buiten Loon- & Grondverzetbedrijf Schimmel BV (people), de zorg voor het milieu (planet) en de winstgevendheid en continuïteit van de organisatie (profit)”


Neem contact met ons op